Comparteix:

Benvingut

 

El Màster universitari en Automàtica i Robòtica és un màster oficial adaptat al EEES que ofereix la Universitat Poltècnica de Catalunya (UPC) des del curs acadèmic 2006-07. El màster està dirigit pel Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automatització i  Informàtica Industrial (ESAII) i l'Institut de Sistemes i Enginyeria de Control (IOC). És un màster de recerca orientat a l'àrea de l'Automàtica i Robòtica.

En la 5a edició (2014) del rànquing I-UGR sobre el període 2009-2013, la UPC és considerada la primera universitat espanyola en la disciplina d'Automàtica i Robòtica.

Sortides professionals
Els postgraduats i postgraduades d’aquest Màster seran experts reconeguts en automàtica i robòtica, camp en el qual podran exercir la seva capacitat professional en el si d’empreses i organismes públics i privats.

Altres Sortides
A més, els postgraduats i postgraduades d’aquest màster interessats en un altre tipus de sortides podran accedir a programes de Doctorat: Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió Doctorat Erasmus Mundus on Interactive and
Cognitive Environments i d'altres de similars.

Seleccionat per les Beques per a Màsters d'Excel·lència de la Fundació Catalunya-La Pedrera.Programa acreditat amb el segell: